Supporting Teaching & Learning in Schools

Supporting Teaching & Learning in Schools Assessor

Create Account

Forename
Surname
Email
Username
Password
Confirm Password
Please tick this box to confirm that you're happy for us to store your relevant personal data in our online recruitment system. If you don't do this, we can't process your application.

Closing Date: 21/05/2024

Location/Division: Ocean Park House, Cardiff

Asesydd STLS (Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion)

Tymor y contract: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: seiliedig ar faes

Cyflog: £26,500 (cymwys)/£25,500 (digymhwyster) yn codi i £28,000 y flwyddyn pro rata

Os hoffech chi weithio i sefydliad sy'n meddu ar achrediad 3 seren Cwmnïau Gorau am ddangos ymgysylltiad staff  arbennig, sydd wedi ennill ei blwyf yn y 100 Cwmni Gorau i weithio iddynt yn y DU am y saith mlynedd ddiwethaf yn olynol ac sy'n dal achrediad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, byddem wrth ein bodd i glywed gennych!

 

Beth fyddwch chi'n gwneud:

 

Rydym yn chwilio am asesydd a fydd yn gyfrifol am asesu dysgwyr Lefel 2 a Lefel 3 STLS drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae'r rôl gweithio o gartref hon yn cwmpasu ardal De a Chanolbarth Cymru ac mae'n dod o dan adain y Tîm Addysg a Datblygu sy'n adrodd i Ann Rees y Rheolwr Llwybr.

 

Mae ACT wedi ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg ar gyfer staff a dysgwyr, ac at ddibenion y rôl hon, mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol.

 

Diversity Statement

ACT is committed to fair and safe recruitment practices and ensuring the most suitable candidate is recruited for each vacancy. We are committed to ensuring all job applicants and members of staff are treated equally, without discrimination because of gender, sexual orientation, marital or civil partner status, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, disability or age. Our questioning and collating of information is intended to help us maintain equal opportunities best practice and identify barriers to workforce equality and diversity. The information collated from you will not be used in any decision affecting you.

 

Media