Datblygwr y Cwricwlwm, Arbenigwr Cymraeg

Datblygwr y Cwricwlwm, Arbenigwr Cymraeg

Create Account

Forename
Surname
Email
Username
Password
Confirm Password
Please tick this box to confirm that you're happy for us to store your relevant personal data in our online recruitment system. If you don't do this, we can't process your application.

Closing Date: 09/08/2020

Location/Division: Ocean Park House, Cardiff

Datblygwr y Cwricwlwm, Arbenigwr Cymraeg 

Cyflog hyd at £26,000 y flwyddyn yn codi i £27,500 (Gradd 7). Pecyn gwyliau hael. Cynllun pensiwn cyfrannol. Cynllun iechyd. Buddion cyflogai ardderchog. Cyfanswm y pecyn gwobrwyo dechreuol hyd at £29,000 y flwyddyn

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a fydd yn gallu gweithio fel rhan o dîm newydd, sydd wedi'i greu i gefnogi datblygiad cwricwlwm ACT, ar draws pob rhaglen o ddarpariaeth ACT; Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau ac Ysgolion.  Bydd angen i'r unigolyn hwn allu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gywir.

Diben y rôl hon yw sicrhau bod gan bob maes cyflawni adnoddau priodol wedi'u safoni, sydd wedi'u cynllunio at fanyleb gyson uchel, sy'n briodol i anghenion ein dysgwyr a gweledigaeth cymorth ACT. Bydd y swydd hon yn gweithio'n agos gyda'r timau cyflawni a fydd yn darparu'r cynnwys i'r cwricwlwm, a bydd y swydd hon yn arbenigo mewn datblygu adnoddau sy'n ymgorffori diwylliant Cymru a sicrhau bod yr holl gynnwys ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, tra hefyd yn sicrhau bod holl safonau ACT yn cael eu bodloni'n briodol ac yn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru. 

Mae'r rôl wedi'i lleoli yn Ocean Park House (Caerdydd) ac mae'n ffitio o fewn yr adran Gyflawni, gan adrodd i'r Pennaeth Sgiliau a Datblygu'r Cwricwlwm.

Diversity Statement

ACT is committed to fair and safe recruitment practices and ensuring the most suitable candidate is recruited for each vacancy. We are committed to ensuring all job applicants and members of staff are treated equally, without discrimination because of gender, sexual orientation, marital or civil partner status, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, disability or age. Our questioning and collating of information is intended to help us maintain equal opportunities best practice and identify barriers to workforce equality and diversity. The information collated from you will not be used in any decision affecting you. The organisation recognises its responsibilities under legislation and employment law and positively promotes equality of opportunity in all aspects of employment. ACT welcome applications from all who believe they meet the essential requirements of the role. If you require any further information please contact us directly.

 

Media