Cynghorydd Dysgu a Datblygu

Learning & Development Advisor

Create Account

Forename
Surname
Email
Username
Password
Confirm Password
Please tick this box to confirm that you're happy for us to store your relevant personal data in our online recruitment system. If you don't do this, we can't process your application.

Closing Date: 10/12/2021

Location/Division: Ocean Park House, Cardiff

Cynghorydd Dysgu a Datblygu (Swyddog Gweithredol Telewerthu)

Tymor y contract: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £22,000 y flwyddyn, yn codi i £23,500 y flwyddyn 

Os hoffech chi weithio i sefydliad sy’n dal achrediad 3 seren Best Companies am ddangos lefelau arbennig o ymgysylltu â staff; sydd wedi ennill lle ar restr y Times am 100 Cwmni Gorau’r DU am y saith mlynedd diwethaf yn olynol, yn ogystal â dal achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl Platinwm, byddem wrth ein bodd clywed gennych. 

Ar hyn o bryd, rydym ni’n recriwtio Cynghorydd Dysgu a Datblygu (Swyddog Gweithredol Telewerthu) i ddatblygu perthnasoedd â chyflogwyr a dod o hyd i ddysgwyr prentisiaeth a ariennir. Byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ddysgwyr a chyflogwyr er mwyn sicrhau ein bod yn dal ein gafael arnynt.

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn profiadol (ag o leiaf 2 flynedd o brofiad telewerthu) i ymuno â thîm sy’n tyfu a datblygu’ch busnes newydd a’ch cysylltiadau eich hun.

Mae cartref y rôl yn ein Pencadlys, Ocean Park House, Caerdydd, ac mae’n rhan o’r Tîm Datblygu Busnes sy’n adrodd i’r Pennaeth Datblygu Busnes.

 

Mae ACT wedi ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg ar gyfer staff a dysgwyr ac er nad yw’n cael ei ystyried yn faen prawf hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.   

 

 

 

Diversity Statement

ACT is committed to fair and safe recruitment practices and ensuring the most suitable candidate is recruited for each vacancy. We are committed to ensuring all job applicants and members of staff are treated equally, without discrimination because of gender, sexual orientation, marital or civil partner status, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, disability or age. Our questioning and collating of information is intended to help us maintain equal opportunities best practice and identify barriers to workforce equality and diversity. The information collated from you will not be used in any decision affecting you. The organisation recognises its responsibilities under legislation and employment law and positively promotes equality of opportunity in all aspects of employment. ACT welcome applications from all who believe they meet the essential requirements of the role. If you require any further information please contact us directly.